REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE "TOMBOLA INSTANT" (03.08.2022 - 31.12.2022)

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Campania promoțională „Tombola instant” (numită în continuare „Campanie”) este organizată și desfășurată de «ECOPUR FERESTRE» SRL, societate comercială din Republica Moldova, cu sediul la adresa: sos. Muncești 43, mun. Chișinău, R.M. (denumită în continuare „Organizator”).
1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).
1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Republica Moldova prin publicarea pe pagina web ecoferestre.md

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după modificarea prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
Campania promoțională este organizată și se desfășoară în oficii „Eco Ferestre” ale căror adrese se regăsesc pe site-ul ecoferestre.md

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
Campania va începe la data de 03.08.2022 și va desfășura până la data de 31.12.2022 inclusiv (numită în continuare „Durata Campaniei”). Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica atât perioada, cât și sistemul de funcționare al Campaniei pe parcursul derulării acesteia, printr-un act adițional la prezentul regulament.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. La Tombola  pot participa persoanele fizice, clienții „ECO FERESTRE”, cetăţeni ai Republicii Moldova sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedința temporară în Republica Moldova, precum și cetățeni străini sau cei care nu despun de cetățănie.

Clienții care plasează o comandă de constructii cu marimi individuale  la comandă (ferestre, uși, rolete exterioare, porți pentru garaj) în valoare mai mare sau egală cu 100 de euro (EUR) la birourile afișate pe site-ul ecoferestre.md.

4.2. Următoarele persoane NU pot beneficia de această promoție:

4.2.1. Persoanele care achiziționează exclusiv accesorii (plase de țânțari, mânere, mecanisme, glafuri) sau constructii în stoc din depozit (nelichidate) în valoare mai mare sau egală cu 100 euro (EUR).

4.2.2. Persoane care comandă Constructii  sau accesorii ne fiind dileri.

4.2.3. Persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani, vârstă împlinită înainte de data calendaristică a participării în Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor sub vârsta de 18 ani. În cazul persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, participarea va putea avea loc doar cu acordul reprezentantului legal (părinte, tutore sau ocrotitor legal).

4.3 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1. Reguli generale de participare:
a. Pentru a participa la Campanie, participanții trebuie să efectueze comanda în sumă mai mare sau egală cu 100 euro (EUR)
b. În caz de câștig a unui premiu de valoare, clientul trebuie să-l ridice în ziua câștigului, în caz contrar talonul (voucherul) se anulează.
5.2. Acțiunile persoanelor participante
1. Fiecare cupon include un card răzuibil.

  1. Prin ștergerea cardului răzuibil, persoana care participă la Promoție determină valoarea acestuia.
  2. Dupa intocmirea contractului, persoana prezinta cuponul managerului societatii. Managerul companiei anulează suma indicată în cardul răzuibil ca avans.
  3. După efectuarea unei plăți în avans, cardul răzuibil este preluat de manager pentru depozitare.
  4. Dacă valoarea nominală a cardului răzuibil este mai mică decât valoarea comenzii plasate de participant, diferența este plătită de către cumpărător.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CÂȘTIGĂTOARE, PROCEDURA DE EXTRAGERE
6.1.  În cadrul Campaniei se vor acorda următoarele premii: • Scratch carduri în valoare de: 5 EUR, 15 EUR, 25 EUR, 40 EUR, 50 EUR, 60 EUR, 70 EUR, 80 EUR, 90 EUR, 100 EUR.

SECŢIUNEA 7. PERIOADA DE ACORDARE A PREMIILOR
7.1. Premiile Campaniei vor fi acordate în perioada stabilită de Organizator, care corespunde cu perioada desfășurării campaniei, cu dreptul Organizatorului de a sista unilateral acordarea premiilor în cazul în care stocul de premii a fost epuizat, sau alte motive întemeiate.

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE
8.1. Organizatorul nu își asumă nici o răspundere și nu va lua parte în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor câștigătoare. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra bunurilor nu va influența acordarea de către Organizator a bunului-premiului Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 9. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN
Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunțată public și care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere referitor la premiile care ar trebui oferite în urma îndeplinirii condițiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulile oficiale sunt disponibile tuturor participanților în toate birourile ECO FERESTRE între orele 8:00-18:00 și non-stop pe site-ul companiei ecoferestre.md